Last edited by Nazshura
Sunday, August 9, 2020 | History

1 edition of Colera yng Nghaernarfon. found in the catalog.

Colera yng Nghaernarfon.

Colera yng Nghaernarfon.

  • 198 Want to read
  • 23 Currently reading

Published by Gwynedd Archives and Museums Education Service. in [Caernarfon] .
Written in English


Edition Notes

In plastic wallet.

SeriesAdnoddau i ysgolion = -- Resources for schools, Adnoddau i ysgolion
ContributionsGwynedd (Wales). Department of Culture and Leisure. Archives and Museums Education Service.
The Physical Object
Pagination1 portfolio
ID Numbers
Open LibraryOL18404862M

  Mae'r eitem yn sn am hanes colera yng Nghaernarfon yn y au. Mae'n hi'n stori drist iawn o gyfnod pan gollodd dros o bobl eu bywydau wrth i'r salwch ymledu. "Rhwng ac roedd poblogaeth Caernarfon wedi tyfu o 3, i 10,, doedd dim digon o dai i bawb a dim cyflenwad o ddwer gln," eglura Rhys Mwyn. Yng Nghaernarfon mae maes parcio bach wrth ymyl Teiars Gwynedd, tra bod maes parcio’r Cei Llechi ychydig funudau i ffwrdd, wrth ymyl y castell. Yn ogystal a hyn, mae gennym feysydd parcio bach ym Minffordd, Tan y Bwlch, Tanygrisau a Dinas, lle does ddim angen talu.

  Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal gwrandawiad yng Nghaernarfon, Ddydd Llun 25 Ebrill fel rhan o’r ymchwiliad i ynni niwclear yng Nghymru. Mi fydd y Pwyllgor yn holi cynghorau lleol a grwpiau gwrth-niwclear am ddyfodol safleoedd Trawsfynydd a Wylfa, gan ganolbwyntio ar yr effaith ar yr economi leol a’r amgylchedd. Ar nos Lun 25 Tachwedd yn Galeri, Caernarfon fe wnaethom gynnal dangosiad arbennig o The Crown (Pennod 6) ac yna sesiwn holi-ac-ateb gyda'r actorion Mark Lewis Jones, Nia Roberts a Suzanne Mackie (cynhyrchydd gweithredol). Saethwyd peth o'r bennod hon ar leoliad yng Nghaernarfon ac Aberystwyth.

Mae Ymchwil yn dweud mai Y Selar Win oedd yr enw ar Ty Castell yn y 18fed Ganrif cynnar, ac felly rydym yn credu mai ni, mae’n debyg, ydi’r bar gwin hynaf yng Nghaernarfon! Heddiw cewch weld yr hen silffoedd yn y bwyty lle roedd tê, coffi, cafiar a nwyddau bwyd yn cael eu gwerthu yn y . Daethpwyd o hyd iddynt yn y Swyddfa Brofiant yng Nghaernarfon. Nid oedd y mwyafrif o’r papurau mewn unrhyw drefn gyson na gwreiddiol ac nid yw’n glir pam fod cymaint o bapurau amrywiol wedi eu cadw gyda’i gilydd. Fodd bynnag roedd llawer ohonynt mewn ffeiliau â phennawd iddynt felly’n cadw rhyw fath o drefn gronolegol neu thematig.


Share this book
You might also like
Improving food security in Africa

Improving food security in Africa

Problems with eating

Problems with eating

Prerogative anatomized, or, An exact examination of those protestations and professions, whereby she hath attempted and indeavoured to preferre her selfe above the Parliament

Prerogative anatomized, or, An exact examination of those protestations and professions, whereby she hath attempted and indeavoured to preferre her selfe above the Parliament

creation of corporations for profit in Pennsylvania

creation of corporations for profit in Pennsylvania

Re-shaping BP.

Re-shaping BP.

How places got their names

How places got their names

Responsible children in todays world

Responsible children in todays world

Classical Chinese painting

Classical Chinese painting

sharpest tool in the shed

sharpest tool in the shed

Advanced trigonometry

Advanced trigonometry

Music in honour of St. Thomas of Canterbury (1118-1170), for soloists, choir, organ or other instruments. Edited by Denis Stevens [et al.]

Music in honour of St. Thomas of Canterbury (1118-1170), for soloists, choir, organ or other instruments. Edited by Denis Stevens [et al.]

essay on election and reprobation

essay on election and reprobation

East Prairie Metis Settlement

East Prairie Metis Settlement

History of Wallowa County, Oregon.

History of Wallowa County, Oregon.

Missionary history of the Pacific Northwest

Missionary history of the Pacific Northwest

Centenary.

Centenary.

Colera yng Nghaernarfon Download PDF EPUB FB2

Caernarfon - The Millennium Town: Y Mileniwm yng Nghaernarfon (English and Welsh Edition) [Thomas Meirion Hughes, Richard Parslow, Rhys Prytherch] on *FREE* shipping on qualifying offers. Caernarfon - The Millennium Town: Y Mileniwm yng Nghaernarfon: Books - at: Paperback.

- Buy Caernarfon - The Millennium Town: Y Mileniwm yng Nghaernarfon book online at best prices in India on Read Caernarfon - The Millennium Town: Y Mileniwm yng Nghaernarfon book reviews & author details and Author: Thomas Meirion Hughes.

Y COLERA A'R GRONFA DDWR NEWYDD/THE CHOLERA AND THE NEW WATER SUPPLY Hanes haint y colera yng Nghaernarfon yngyda'r canlyniad fod system dwr fres newydd wedi cael ei sefydlu yn y dref.

Y FFERIAU I FON/FERRIES TO ANGLESEY Golwg ar hanes y fferiau a fu yn teithio rhwng Caernarfon a Sir Fon dros y blynyddoedd. Buy Caernarfon - The Millennium Town: Y Mileniwm yng Nghaernarfon by Thomas Meirion Hughes, Michael Robert Mumford, Martin R.

Ellis, Richard Parslow, Rhys Prytherch (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Wales Book of the Year. Wales Book of the Year Judges. Partners and Sponsors Previous Awards. Eligibility Criteria and Submissions. Her Cerdd. ‘Clybio yng Nghaernarfon – W. Gwyn Lewis. A Welsh language lecture with W. Gwyn Lewis. This event is supported Colera yng Nghaernarfon. book Literature Wales with Writers on Tour funding.

Llety i unigolion, teuluoedd a Colera yng Nghaernarfon. book yng Nghaernarfon gyda phwyslais ar gael profiad o'r dref, ei threftadaeth a’i hiaith. Accommodation for individuals, families and groups with the aim of giving you an experience of the Welsh language and heritage.

Sut y bu farw nifer o drigolion y dref o'r 'clwy gwyn' o flynyddoedd yn ôl. See more of YesCymru on Facebook. Log In. Wrthi'n gweithio tuag at sioe unigol yn Safle Celf Galeri yng Nghaernarfon ar gyfer fis Tachwedd - bydd y fframio yn digwydd yn o fuan sydd wastad yn gyffrous. Mwynhau gweithio ar fyrddau mawr a chanfasau llai o faint.

Check out the link to my gallery for recent paintings. Mae’r Gŵyl Ddewi Arall yn benwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf yng Nghaernarfon i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Chymreictod.

Yma, mae Dani Schlick, ymgeisydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o’r gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddynyn siarad am ei phrofiad o ymweld yna. The Gŵyl Ddewi Arall (Another Festival) is a jam-packed weekend of literature, music and art in.

O graffu ar y 'runners & riders' yn etholiadau Cyngor Gwynedd mae'n ddiddorol nodi bod tri ymgeisydd gan Llais Gwynedd yng Nghaernarfon.

Mae hyn yn ddiddorol. Mae'r canfyddiad (ffug fel mae'n digwydd) bod gormod o bres cyhoeddus yn cael ei wario ar lannau'r Fenai yn greiddiol i ddealltwriaeth Llais Gwynedd o'r Byd a'i bethau. Mae Lloriau DH flooring yn cyflenwi ac gosod ystod cyflawn o deils carped, carped a lloriau caled yng Nghaernarfon.

Mae ein cwsmeriaid yn cydnabod ein gwasanaeth proffesiynol ac rydym wedi gweithio'n galed i ddatblygu ein henw da dros y blynyddoedd, rydym wedi bod mewn busnes.

Mae lle dal ar gael ar ein cwrs hyfforddiant ASIST yng Nghaernarfon ar y 23ain a 24ain o Fedi. Am fwy o fanylion ac i archebu lle, cysylltwch â'r swyddfa ar neu [email protected].

There's still availability on the ASIST training course in Caernarfon on the 23rd and 24th of September. Welsh Book of Remembrance now searchable online from Remembrance Dayafter two years’ effort by volunteers.

The Welsh Book of Remembrance from the First World War, a national treasure housed in Wales’ Temple of Peace in Cardiff, Weeping Window” tra bydd yng Nghaernarfon – ac i helpu gyda rhaglen eang o ddigwyddiadau cymunedol. Roedd T Llew Jones yn brifathro 42 mlwydd oed pan enillodd y Gadair am y tro cyntaf yng Nglynebwy.

Fel y nodir yn y clip du a gwyn hwn o raglen Newyddion y dydd, roedd eisoes yn adnabyddus fel awdur llyfrau plant. Meddai Alan Llwyd am ei awdl fuddugol: "Yn ei awdl mae T. Llew Jones yn cynnig portread rhamantaidd o dir a phobl y gorllewin.

Cofeb Ryfel yng Nghaernarfon, Gwynedd. Uwchlwythwyd gan. Selena. Dyddiad ymuno: 30/04/ Ychwanegwyd ar: 13/07/ wedi gweld yr eitem hon; Crëwr: Selena Hardie Perchennog: Selena Hardie Cyfeirnod Cyhoeddwr: Mae'r eitem hefyd yn. War Memorials; Eitemau eraill efo tagiau tebyg.

Mae’r Gŵyl Ddewi Arall yn benwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf yng Nghaernarfon i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Chymreictod. Yma, mae Dani Schlick, ymgeisydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o’r gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddynyn siarad am ei phrofiad o ymweld yna.

Books Advanced Search Amazon Charts Best Sellers & more Top New Releases Deals in Books School Books Textbooks Books Outlet Children's Books Calendars & Diaries 6 results for Books: Paperback: "Rhys Meirion". Read Ebook Now ?book=PDF PREPRG YNG CHILDSCIENC Read Full Ebook. Cyfrinachau Llynnoedd Eryri/The Lakes of Snowdonia (Welsh Edition) on *FREE* shipping on qualifying offers.

Llyfr dwyieithog deniadol sy'n ffrwyth llafur blwyddyn gyfan yn ymweld holl lynnoedd Parc Cenedlaethol Eryri. Yn ogystal 'r ffotograffau bendigedig ceir hanes rhai o'r chwedlau sy'n gysylltiedig 'r llynnoedd. Mae'r awdur.A monthly craft and produce fair held on the 3rd Saturday of every month at the Market Hall in Caernarfon between 10am and 4pm.

Ffair grefftau a chynnyrch a gynhelir ar y 3ydd dydd Sadwrn o bob mis yn Neuadd y Farchnad yng Nghaernarfon rhwng 10yb - 4yp.We offer a wide range of goods for sale, including clothes, books, toys and much more. Come in and see if you can find a bargain!

Recycling can also help the environment. Donations are always.